Hur lång tid tog strid i Petersburg senaste?

Belägringen av Petersburg varade nästan tio månader mellan 18 juni 1864 och 2 April 1865.