Hur länge begränsar mitt värde papper giltighet, stop loss-order

Fråga:

Hur länge är gränsen beviljas av mig?


Svar:

ENN dig när beställningen ingenting säga m. E. är kontinuerligt.

Jag ange detta mig tabellerna som jag gör, så kommer jag ihåg regelbundet att anpassa den.