Hur länge du avbryter den gamla försäkringen om man vill ingå nya bilförsäkring?

Fråga:

Svaret på min fråga inte är brådskande, men det kan ja inte gör ont om du vet på ett tidigt stadium: min försäkring går ut till den 1 januari, så alltid bara då jag kan ändra tariffen. Hur länge måste jag avbryta eftersom försäkringen, så att jag kan också wirklihc switch?


Svar:

Eftersom 30.11 för dig är det avgörande datumet. Tills dess, skall den gamla försäkringen sägas. Men tills dess du har fortfarande ett par månader.