Hur länge Fidel Castro fungera som ledare för Kuba?

Hur länge Fidel Castro fungera som ledare för Kuba?

Fidel Castro var kubanske diktatorn för 49 år, sedan han ledde ett band av gerillan att störta regeringen 1959. Faktiskt... Castro började revolutionen i tidig 1958, han tog makten den 1 januari 1959.