Hur länge fungerar en grafisk designer för pension?

Hur länge fungerar en grafisk designer för pension?

Tyvärr måste en grafisk formgivare hitta en ny karriär om han/hon vill arbeta tills pensionering.