Hur länge har arvingar tid besluta om de vill eller inte omfamna arv?

Fråga:

Från dagen för anmälan: hur länge har arvingar tid besluta om de vill eller inte omfamna arv? Det finns säkert en period där har beslutas vad händer nu med arv? Hur länge är en tid arvingar?


Svar:

6 veckor från kunskap om arvet.

Detta kan vara kunskapen om döden, där du eiss, här är juridisk arvtagare (föräldrar, barn, far-och morföräldrar, om det behövs), men även senare om du kan hitta till exempel endast av ett bevis av kulturarv.