Hur länge har du arbeta innan det blir Korttidsboende funktionshinder?

24 månader