Hur länge har du separeras innan du kan ansöka om skilsmässa i Texas?

Tekniskt sett finns det ingen "hemskillnad" i delstaten Texas. Så man behöver inte skiljas för någon tid till fil skilsmässa. Man kan bara fil på kommer. Du kan fortfarande att dela bostad och din make tjänat. Du måste vänta minst sextio dagar innan du kan gå till domstol och har skilsmässan beviljats.