Hur länge har en elev rätt till barnbidrag för minijob

Fråga:

Hur länge har en elev rätt att barnet stöd betalning, Exmatriculation innan examen?


Svar:

Det finns föräldrar som har rätt förmodligen. Är det nu Exmatriculation eller mini arbete. Så länge du är inskriven, inte har överskridit åldersgränsen, en mini jobb påverkar inte rätten till barnbidrag. Han är fortfarande.