Hur länge har icke biologiskt nedbrytbara ämnen kan leva?

Hur länge har icke biologiskt nedbrytbara ämnen kan leva?

Det beror på materialet. Exempelvis konservburkar tar 100 år att brytas ner, styrofoam koppar ta 400-500 år och plast ta tusentals år att brytas ner. Plast är det material som har den längsta nedbrytning perioden eftersom de innehåller material som inte bryts ner lätt.