Hur länge har jag rätt att återvända till den privata sjukförsäkringen?

Fråga:

Om du har ändra efter examen från privat i GVK, hur länge har du rätt att återgå till samma nivå av hälsa?


Svar:

MH, så jag tänkte i samma nivå av hälsa ett skulle endast, om en köper en kvalificerande försäkring. Med mig ändå, så det var, tiden var 1 år w/försäkring skyldighet i den lagstadgade sjukförsäkringen – har tagit ut därefter på inrådan av PKV kvalificerande försäkring, att få den gamla kurs.