Hur länge har jag tid för försäkring till rapporten en fordran till det ersättas?

Fråga:

Hej! Från en viss tid löper min skadeanmälan säkert om jag anmäla honom inte försäkringen. När är det redo? Hur länge har jag tid att rapportera en fordran?


Svar:

Egentligen är det första att frågan om vilken typ av skada det är.

I området för civilrättsligt ansvar, skador bör rapporteras omedelbart möbler. Man kan tala om "andas ut" så knappt. Eftersom redan efter 2-3 kan orsaka månader när det gäller förordningen.

I området av olycksfallsförsäkring, kan andra faktorer spela en roll. Särskilt som helhet också villkor det spela en roll.