Hur länge har kvinnor som bara haft en baby, fortfarande normal lön?

Fråga:

Har en fråga om mödrar. Hur länge har kvinnor som precis har fått barn och därför fungerar inte kan fortsätta sin normala löneutbetalningar? Och när kan arbetsgivaren arbetsrättsliga konsekvenserna från fel?


Svar:

Saini

Inte alls! 8 veckor efter födseln inte kan ens anställda kvinnor. De får sina pengar till en liten del av försäkringskassa under denna tid, (upp till beloppet av Nettolohns) de får resten av sin arbetsgivare.

Konsekvenserna av bristen på arbetskraft??? Som sagt, 8 veckor kvinnan fungerar inte efter födelsen och arbetsgivaren måste låta också inte fungerar - även om kvinnan ville. Sedan måste kvinnan gå till antingen arbete eller ta ut föräldraledighet (eftersom arbetsgivaren kan göra mot ingenting).

Tar kvinnan överordnade tiden, behöver inte längre betala AG för tiden. Han kan hyra en kraft som ersättning för denna period (föräldraledighet eller moderskap lämna). Efter föräldraledighet måste han kvinnan igen "ge sitt jobb tillbaka".