Hur länge hedrar check på banken?

Fråga:

Om jag vill ha ett lån på banken, måste jag skicka in en ansökan? Och hur lång tid tar testet sedan om jag få ett lån och hur mycket jag får en kredit? Kan du säga omedelbart eller tar det lite tid?


Svar:

Kreditkontrollen kan vara mycket olika. På sin lokala bank, är det för kunderna till att mycket snabbt och obyråkratiskt, en utländsk bank, måste man räkna med en längre tid (upp till 4 veckor). Schufaauskunft i varje låneavtalet ingår också.