Hur länge jag har leverans skall min nya skattekort med arbetsgivaren?

Fråga:

Hej! Kan någon berätta för mig när jag har tid att lämna in mitt skattekort för 2010 med min arbetsgivare?


Svar:

I princip upp till första lönelistan i det nya året. så omkring 20 01 2010.