Hur länge kan du hålla kylda vita bönor?

Kommersiellt beredd vita bönor bör hålla för minst en vecka efter öppning, om förvaras i kylskåp, i icke-metalliska förseglad behållare. Jag har ofta hållit dem i 10 dagar utan problem.