Hur länge kan du hålla realiserade förluster av spekulation?

Fråga:

Jag har en schemalagd skattebetalning (realiserade spekulation förluster) från lager förluster. Hur länge kan detta "med" dras?


Svar:

Som andel prisförluster realiserades inom 12 - kan månadersperioden före 2009, detta laddas till slutet av 2013 med vinster av värdepappershandel. Efter dessa underskottsavdrag kommer att förverkas.

Eftersom realiserade vinster efter 2008 köpt aktier på obestämd tid med 25 procent (+ solidariteten + KiST) är skattepliktiga, kan de realiserade förlusterna presenteras utan tidsbegränsning. Du kan debiteras endast med framtida aktiepris vinster. Det finns inte ett bär.