Hur länge kan du komma till skatteskulder som en pensionär?

Fråga:

Hur länge kan vi lösa senare fortfarande skatteskulder i pension?


Svar:

Vad har att göra med pension? Skulder är lika lång som skulden tills de betalas. En exekutionstitel är giltig i 30 år, han kan men en solid konkurs 6 år hans trunkerar v vara.