Hur länge kan en fladdermus leva utan mat och vatten?

Hur länge kan en fladdermus leva utan mat och vatten?

En fladdermus kan förmodligen lever i en eller två dagar utan mat och vatten. Större fladdermöss behöver äta oftare än mindre fladdermöss.