Hur länge kan Intraoperativ strålbehandling förlänga överlevnad?

Hur länge kan Intraoperativ strålbehandling förlänga överlevnad?

Vissa studier har visat att Intraoperativ strålbehandling förlänger överlevnaden med flera månader.