Hur länge kan jag lämna timmar sedan mig inlägg till Lebensversichrung av försäkring?

Fråga:

Hur länge kan en inlägg till livförsäkring timmar - säga, senare då betala utan straff på slutet summan?


Svar:

Jag läste även i mina villkor, det finns: uppskjutande av bidrag: bidrag upp till 2 år från obetalda tiden är stundbar. Voraaussetzung är en tillräcklig täckning huvudstad, att kompensera de upplupna uppskjutna bidrag FN efter. Klienten tillämpa uppskov med oss & kan godkänna den. På betalas hela återstoden av bidrag efter utgången av STundungsfrist med upplupen ränta. Vers.schutz upprätthålls fullt ut. Om det behövs kan du betala av skulden av ytterligare ändring i fördragen.