Hur länge kan jag ta så officiella omvårdnad tid att titta efter en familjemedlem?

Fråga:

Hur länge kan du ta en paus som statstjänsteman att upprätthålla en nationell? Är tiden bara så länge som andra arbetstagare eller andra regler gäller här?


Svar:

Som vanlig arbetare, kan du begära upp till 6 månader för vård, om behovet av vård klassificeras åtminstone i vård nivå 1. Efter det, kan bara obetald ledighet tas. Det är ett långt mer generöst system för offentligt anställda och det upp till tolv månader kan tas tid medan du få ett bidrag där sjukförsäkringen.