Hur länge måste du ha varit arbetslös ka innan du ansöker om pension på grund av arbetslöshet

Fråga:

Frågan kommer att tänka på eftersom det gäller situationen för en vän: hur länge måste du har varit utan arbete innan du kan ansöka om pension på grund av arbetslöshet?


Svar:

Men det finns pension på grund av arbetslöshet! Arbetsmarknaden pension i isolering av arbetsmarknaden. Tar emot en partiell förtidspension är ofta arbetslösa, eftersom ingen arbetsplats som motsvarar den återstående volymen finns. Halv-pension på grund av arbetsmarknaden i full pension tystnad kan konverteras i detta fall, även om endast en partiell funktionshinder ur medicinsk synvinkel. Uppfattningen att arbetsmarknaden för de drabbade är låst, måste uppfylla de federala arbetsförmedlingen.