Hur länge måste ett arv som väntar på betalning av depositionen, bakre retention rätt?

Fråga:

Hur länge kan en hyresvärd undanhålla en insättning arvtagare till för alla senare krav driftskostnader?


Svar:

om arv eller inte. Efter slutet av hyresavtalet, kan deponering hållas tillbaka upp till 6 månader. Det bör finnas skäl att utdelningen är försenad.