Hur länge måste kapitaltransfereringar rapporteras till IRS?

Fråga:

Jag vill skicka som en gåva till mina barn. När måste en sådan överföring av tillgångar rapporteras till IRS? Det finns en viss tid?


Svar:

Inom en resursöverföring skatten måste rapporteras period är 3 månader!