Hur länge stannar miso pasta färsk?

Hur länge stannar miso pasta färsk?

Miso är jäst till att börja med så att det redan inte är "färsk". När det gäller matlagning emellertid, om du håller den fuktig och förseglade i är ditt kylskåp miso bra för minst ett år.

De olika färgerna för miso, (vit, röd, etc.) kommer från hur länge miso har åldrats. Som miso åldrar färgen mörknar och dess smak blir starkare, men det betyder inte att det har gått "dåligt".