Hur länge tar det venus att rotera solen?

"Rotation" är när en planet eller måne vänder hela vägen runt eller snurrar kring sin axel en gång. En "revolution" runt solen tar ungefär 365 dagar för jorden. Venus' är revolution cirka 225 jorden dagar.   Så, det tar Venus ca 225 jorden dagar att "kretsa kring solen".