Hur länge var Adam ensam innan Gud skapade Eva?

Denna fråga belyser skillnaderna mellan det första kontot som bibliska skapelsen (Genesis 1:1-2:4a), där den första mannen och kvinnan skapades tillsammans och på samma dag, och andra skapande kontot (Genesis 2:4b-25), där det verkar finnas ett gap mellan mannens skapelse och det av kvinnan.

Bibeln är helt tyst om hur länge Adam var ensam innan Gud skapade Eva. Men det verkar ha tagit Gud ganska lång tid att inse att Adam krävs en kvinna för företag, som Genesis 2:18, 20 berättar att Gud skapade varje djur, en i taget, i hopp om att Adam skulle hitta bland dem sällskap han behövde. Beroende på hur många arter antas det Gud har skapat (trots allt, det finns tusentals arter som kan vara potentiella helpmeets för Adam), detta kunde ha varit en ovanligt lång tid. Först då skapade Gud Eve. För mer information, besök: http://christianity.answers.com/theology/the-story-of-creation