Hur länge var saber - tandad tiger hörntänder?

någon där från 5 till 14 inches