Hur läroböcker påverkas miljön?

Du måste skära ner trädet för att få papper så att du får mindre oxigen eftersom träd producerar oxigen