Hur man bär en arbetslöshetsersättning (ALG1 ALG2 och 'Hartz 4') i deklarationen?

Fråga:

Tyvärr, jag var utan arbete under 6 månader förra året och fick dementsprechen arbetslöshet. Nu jag sitta innan min självdeklaration, lite sent, och vet inte hur och var jag måste ange detta. Någon som vet?


Svar:

Arbetslöshetsersättning 1:
Som fyller ut ett system av N, skriver in "Gånger och skäl för att inte anställa" på första sidan. Mängden ALG 1 kommer i raden "löne-ersättning förmåner" ovanför den. Om något system för N är fylld (eftersom kalenderåret utan inkomst från Nichtselbstständiger fungerar), kan ALG-1 även i pälsen av deklarationen på sidan 2 i "inkomst ersättning nytta" anges. Om du använder den nya formen av "Förenklad självdeklaration för arbetare", registreras "gånger och skäl för att inte anställa" där. FA förväntar sig dokument om datum och belopp i varje fall. Arbetslösheten gynnar 2: The ALG2 är skattefritt. Endast perioderna av icke-sysselsättning anges i deklarationen.