Hur man upptäcka mjöl?

Till att börja med använde man bara korn/vete. Som våra sinnen och teknik ökade började vi mala vetet. Det var vad lindar mal var för. Vinden snurrade propellern och flyttade en gigantisk sten wheel. Vetet sattes på transportbandet och gick under hjulet, slipning det till blomma.