Hur många 3-siffriga nummer kan bildas från siffrorna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 om varje siffra används bara en gång avgöra hur många arrangemang finns mindre än 300?

Det finns 9 * 8 * 7 = 504 3-siffriga tal.
Av dessa är 112 mindre än 300.
==================================

Den totala sätten att ordna 9 träffar är (9 * 8 * 7) = 504

Men om antalet måste vara mindre än 300, då enda '1' eller '2' kan vara
i första position. Som minskar de acceptabla arrangemangen 2/9 504 = 112. ==================================
Ett annat sätt:

Den första siffran kan vara endast 1 eller 2. 2 möjligheter.
För var och en av dem...

Den andra siffran kan vara någon av 9, utom den redan används. 8 möjligheter.
För var och en av dem...

Den tredje siffran kan vara någon av 9, utom de två som redan används. 7 möjligheter.

Totalt antal möjligheter: (2 x 8 x 7) = 112