Hur många alveolerna innehåller lungorna?

Hur många alveolerna innehåller lungorna?

300 miljoner i varje och 600 miljoner i båda