Hur många amerikanska veteraner är fortfarande i livet?

Ca 23,5 miljoner.