Hur många år Joseph Stalin regel i Ryssland?

Joseph Stalin var leda Ryssland i 30 år. Han innehade titeln av generalsekreterare från 3 April 1922 till 16 oktober 1952.