Hur många år kan du skriva ut ett system med sol?

Fråga:

Hur många år kan du skriva av ett system med sol eller dra av från skatten?


Svar:

Oberoende lös egendom (även solceller system) kan skrivas av över 20 års livslängd. Hälsningen Z... .