Hur många blå valar dödas varje år?

Ingen blå valar dödas nu. Jakt på blå valar förbjöds 1966, och den senaste illegala jakten (från Ryssland) var på 1970-talet.

Numrera av blå valar i världen uppskattades till mellan 5 000 och 12 000 år 2002, och arter som är utrotningshotade.

Forskarna räknar med att blåval befolkningen ökar långsamt, men nuvarande siffror är mindre än 1% av dess ursprungliga befolkning två hundra år sedan. Det är tänkt att valarna har naturliga livslängd på cirka åttio år.

Den blåval enda rovdjur är orca, eller späckhuggare (faktiskt en typ av delfin). Nästan en fjärdedel av blå valar har ärr från orca attacker, men de blåval storlek (upp till 120 ton och 60 meter [200 ft] länge, större än någon av dinosaurierna) indikerar att de svåra att döda. Det finns inga uppgifter om hur många dödas av späckhuggare.

Blå valar är sällan strandad. De är ibland skadas eller dödas efter en kollision med ett fartyg, men en annan mänsklig hotet mot dem är från ansamling av polyklorerade bifenyler (PCB) kemikalier inom valfiskens kropp.