Hur många böcker har Christopher Paolini skrivit?

2008 tror jag han har bara skrivit 2 böcker. Eragon och äldste. Hans tredje bok Brisngr är utkommer i September 2008. Han arbetar också på en fram boka vid denna tid.