Hur många böcker har Gary Soto skrivit?

Han har skrev ea miljarder böcker på en dag!
175 berättelser och över 200 artiklar