Hur många böcker har Tom Clancy skriver?

Tom Clancy skrev över 100 böcker under sin livstid. Han har många böcker som inte har skrivits under sitt namn.