Hur många böcker har Virgil skriver?

Begreppet en "bok" fanns inte faktiskt när Vergilius var vid liv. Han skrev dikter för att underhålla Caesar Augustus, och han skulle har reciterade dem högt snarare än skriva ner dem. Hans mest betydande verk är den episka dikten The Aeneiden, och han är också känd för sin Georgica (dikter om jordbruk).
Svaret på din fråga beror i princip bara på hur många olika böcker av hans är på Amazon, vilket kan vara komplicerat eftersom det finns en hel bok av hans Georgica, och sedan andra böcker som innehåller hans Georgica och Bucolica.