Hur många bokstäver i det kurdiska alfabetet?

Hur många bokstäver i det kurdiska alfabetet?

Det finns tre alfabetet som används i den kurdiska.

Alfabetet av Kurmanji kurdiska dialekten innehåller 31 bokstäver:
A, B, C, Ç, D, E, Ê, F, G, H, I, Î, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, Ş, T, U, Û, V, W, X, Y, Z
a, b, c, ç, d, e, ê, f, g, h, jag, î, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ş, t, u, û, v, w, x, y, z


A: "O" i Above eller "a" i Benr
B: "B" i Balla eller Book
C: "J" i Job
Ç: "Ch" i Check
D: "D" Doeller eller Desk
E: "A" i Acceptera och "e" i Test
Ê: "e" i Hell eller "Ai" i Air
F: "F" i Far
G: "G" i Grass
H: "H" i Hot
Jag: "E" i Open
Î: "ee" i Flee och Seek
J: "S" i grundensure eller Persian
Karlsson: "C" i Cop eller "K" i Kangaroo
Larsson: "L" i Love
M: "M" i Msv
Nilsson: "N" i Nnågonsin
O: "O" i Old eller Fort
Persson: "P" i Police
Q: "Q" i Iraq
R: "R" i Rapid
S: S: et i Stjära
Ş: "Sh" i Shoes
T: "T" i Tower
U: "U" i Kurd
Û: "Oo" i Boot eller Broom
V: "V" i Vehicle eller Valve
W: "W" i Water eller Wood
X: "Ch" i skotsk engelska Loch.
Y: "Y" i Yes
Z: "Z" i Zero

_______

Sorani alfabetet:

ى, ێ, ە, ﮪ, ﻭﻭ, ﻭ, ﯙ, ﻥ, ﻡ, ڵ, ﻝ, ﮒ, ﮎ, ﻕ, ڤ, ﻑ, ﻍ, ﻉ, ﺵ, ﺱ, ﮊ, ﺯ, ڕ, ﺭ, ﺩ, ﺥ, ﺡ, ﭺ, ﺝ, ﺕ, ﭖ, ﺏ, ﺍ