Hur många centimeter i 7,5 m?

Det finns 750cm i 7,5 m. Eftersom det finns 100cm i varje mätare, bara multiplicera varje mätare med 100 konvertera meter till centimeter.