Hur många cheerios säljs varje år?

Hur många cheerios säljs varje år?

200