Hur många dagar efter mottagandet av begäran ska en individ ges tillgång till en medicinsk journal?

Hur många dagar efter mottagandet av begäran ska en individ ges tillgång till en medicinsk journal?

Något skulle mindre än 24 timmar vara ett mirakel. Det beror i grunden på hur upptagen centrum håller rekordet är på gång, och hur viktigt din begäran uppfattas vara. Du bör räkna med att vänta några dagar från Fyll begäran till mottagandet av bokföringen. en vecka på de flesta.

Lagt till: (i USA) Utöver de ovan - det kan också bero på vem det är som begär för att se journalen. Om inte tidigare beviljats åtkomst av patienten sig, förbjuder HIPAA lagen tillgång till någon annans patientjournal utom genom domstolsbeslut.