Hur många djur förlorar sina hem på grund av avskogning?

Det är svårt att säga hur många djur förlorar sina hem till avskogning varje år. World Wildlife Foundation uppskattar emellertid att mellan 150 och 200 arter går utdöda varje dag.