Hur många elektorsröster har New Hampshire i senaste presidentvalet?

Hur många elektorsröster har New Hampshire i det senaste presidentvalet?