Hur många elektrolyter har Gatorade?

3 elektrolyter: kalium, natrium och klorid.