Hur många elektroner har en atom av krom?

Hur många elektroner har en atom av krom?

svaret är 24 elektroner
och ja im bara 14 år gammal igen